Είστε εδώ

«#», Νέα Πορεία, τόμ. 14, τχ. 160-162 (Ιούνιος-Αύγουστος 1968), σ. (έσω οπισθόφυλλο)