Είστε εδώ

«#», Νέα Πορεία, τόμ. 13, τχ. 154 (Δεκέμβριος 1967), σ. (έσω οπισθόφυλλο)