Είστε εδώ

«#», Νέα Πορεία, τόμ. 13, τχ. 150-151 (Αύγουστος-Σεπτέμβριος 1967), σ. (έσω οπισθόφυλλο)