Είστε εδώ

Βότση Όλγα, «Του λόγου», Νέα Πορεία, τόμ. 13, τχ. 146-147 (Απρίλιος-Μάιος 1967), σ. 58