Είστε εδώ

Δέλιος Γιώργος, «Γιουγκοσλαβική λογοτεχνία», Νέα Πορεία, τόμ. 13, τχ. 146-147 (Απρίλιος-Μάιος 1967), σ. 54-57