Είστε εδώ

Gresset Michel, «Ηδονοβλεψίας και οραματιζόμενος. Δοκίμιο πάνω στα δεδομένα και το μηχανισμό της συμβολιστικής φαντασίας», Νέα Πορεία, τόμ. 13, τχ. 143-145 (Ιανουάριος-Μάρτιος 1967), σ. 4-16