Είστε εδώ

Καρέλλη Ζωή, «Ο άλλος χώρος. Από τον Πιραντέλλο στον Έλιοτ», Νέα Πορεία, τόμ. 12, τχ. 141-142 (Νοέμβριος-Δεκέμβριος 1966), σ. 267-279