Είστε εδώ

«#», Νέα Πορεία, τόμ. 12, τχ. 137-138 (Ιούλιος-Αύγουστος 1966), σ. (έσω οπισθόφυλλο)