Είστε εδώ

Δέλιος Γιώργος, «Δημήτρη Κάββουρα, Κάλμα, διηγήματα», Νέα Πορεία, τόμ. 12, τχ. 137-138 (Ιούλιος-Αύγουστος 1966), σ. 219-220