Είστε εδώ

Δέλιος Γιώργος, «Ο χρόνος του μυθιστορήματος. Απ' αφορμή τη μελέτη του Γ. Μουρέλου», Νέα Πορεία, τόμ. 12, τχ. 137-138 (Ιούλιος-Αύγουστος 1966), σ. 202-204