Είστε εδώ

«#», Νέα Πορεία, τόμ. 12, τχ. 136 (Ιούνιος 1966), σ. (έσω οπισθόφυλλο)