Είστε εδώ

(ανυπόγραφο), «Σχόλια. ... και Π.Σ. Σπανδωνίδη», Νέα Πορεία, τόμ. 12, τχ. 136 (Ιούνιος 1966), σ. 138