Είστε εδώ

Δέλιος Γιώργος, «Δημήτρη Σταμέλου, Ρουμελιώτικο Ημερολόγιο 1965», Νέα Πορεία, τόμ. 12, τχ. 131-132 (Ιανουάριος-Φεβρουάριος 1966), σ. 44