Είστε εδώ

Μαυρουδής Ε., «Κούλη Αλέπη, Άνθη από κήπους ξένους, συλλογή μεταφρασμένων ποιημάτων», Νέα Πορεία, τόμ. 11, τχ. 129-130 (Νοέμβριος-Δεκέμβριος 1965), σ. 285