Είστε εδώ

Σουλτάνης Ευάγγελος, «Αφιέρωση», Νέα Πορεία, τόμ. 11, τχ. 129-130 (Νοέμβριος-Δεκέμβριος 1965), σ. 268