Είστε εδώ

(ανυπόγραφο), «Σχόλια. Μεσοδιάστημα», Νέα Πορεία, τόμ. 11, τχ. 129-130 (Νοέμβριος-Δεκέμβριος 1965), σ. 257-258