Είστε εδώ

Μαυρουδής Ε., «Ο κρίνος», Νέα Πορεία, τόμ. 11, τχ. 127-128 (Σεπτέμβριος-Οκτώβριος 1965), σ. 239-240