Είστε εδώ

Μαυρουδής Ε., «Η μοναξιά», Νέα Πορεία, τόμ. 11, τχ. 127-128 (Σεπτέμβριος-Οκτώβριος 1965), σ. 237-238