Είστε εδώ

«#», Νέα Πορεία, τόμ. 11, τχ. 127-128 (Σεπτέμβριος-Οκτώβριος 1965), σ. (οπισθόφυλλο)