Είστε εδώ

Δέλιος Γιώργος, «Κ. Πετρίδη, Κορυφογραμμές, μυθιστόρημα», Νέα Πορεία, τόμ. 11, τχ. 127-128 (Σεπτέμβριος-Οκτώβριος 1965), σ. 253-254