Είστε εδώ

Λιγνάδης Τάσος, «Τάσου Κόρφη, Ημερολόγιο 2», Νέα Πορεία, τόμ. 11, τχ. 124-126 (Ιούνιος-Αύγουστος 1965), σ. 213-214