Είστε εδώ

Λιγνάδης Τάσος, «Στέργιου Σκιαδά, Βρέχει αδιάκοπα στον κάμπο, ποιήματα», Νέα Πορεία, τόμ. 11, τχ. 124-126 (Ιούνιος-Αύγουστος 1965), σ. 212-213