Είστε εδώ

Θέμελης Γιώργος, «Ποίηση και γλώσσα», Νέα Πορεία, τόμ. 11, τχ. 124-126 (Ιούνιος-Αύγουστος 1965), σ. 177-180