Είστε εδώ

«Περιεχόμενα», Νέα Πορεία, τόμ. 11, τχ. 119-123 (Ιανουάριος-Μάιος 1965), σ. 173, (έσω οπισθόφυλλο)