Είστε εδώ

Μαυρουδής Ε., «Τραγούδι από τα βάθη», Νέα Πορεία, τόμ. 10, τχ. 117-118 (Νοέμβριος-Δεκέμβριος 1964), σ. 284-285