Είστε εδώ

Μανωλιδάκη Μάρω, «Ante mortem», Νέα Πορεία, τόμ. 10, τχ. 117-118 (Νοέμβριος-Δεκέμβριος 1964), σ. 293