Είστε εδώ

Λιγνάδης Τάσος, «Δημήτρη Χριστοδούλου, Ποιήματα 1954-1964», Νέα Πορεία, τόμ. 10, τχ. 115-116 (Σεπτέμβριος-Οκτώβριος 1964), σ. 265-267