Είστε εδώ

Λιγνάδης Τάσος, «Χρυσάνθης Ζιτσαίας, Με τον αχό του τραγουδιού», Νέα Πορεία, τόμ. 10, τχ. 115-116 (Σεπτέμβριος-Οκτώβριος 1964), σ. 263