Είστε εδώ

Δέλιος Γιώργος, «Μιχ. Περάνθη, Το χρώμα της θάλασσας, μυθιστόρημα», Νέα Πορεία, τόμ. 10, τχ. 113-114 (Ιούλιος-Αύγουστος 1964), σ. 228-229