Είστε εδώ

Χαρατσάρης Κυριαζής, «Το θέατρο. ΚΘΒΕ: Ιππόλυτος στα αρχαία θέατρα Φιλίππων και Θάσου», Νέα Πορεία, τόμ. 10, τχ. 113-114 (Ιούλιος-Αύγουστος 1964), σ. 217-219