Είστε εδώ

Lefebvre Maurice-Jean, «Η μνήμη των εικόνων», Νέα Πορεία, τόμ. 10, τχ. 113-114 (Ιούλιος-Αύγουστος 1964), σ. 206-214