Είστε εδώ

Δημάκης Μηνάς, «Οι κοινοί τόποι και η πρωτοτυπία», Νέα Πορεία, τόμ. 10, τχ. 113-114 (Ιούλιος-Αύγουστος 1964), σ. 193-197