Είστε εδώ

Παπαχρόνης Λάμπρος, «Ο κινηματογράφος. Αυτή η αθλητική ζωή του Λίντσαιυ Άντερσον και η παράδοση του αγγλικού ντοκυμανταίρ», Νέα Πορεία, τόμ. 10, τχ. 111-112 (Μάιος-Ιούνιος 1964), σ. 182-189