Είστε εδώ

Δέλιος Γιώργος, «Ινώ Βωλιάδου, Κοινωνία-ανθρωπιά, διηγήματα», Νέα Πορεία, τόμ. 10, τχ. 109-110 (Μάρτιος-Απρίλιος 1964), σ. 136-137