Είστε εδώ

Δέλιος Γιώργος, «Κώστα Λαχά, Πεδίον Οσφρήσεως, πεζογράφημα», Νέα Πορεία, τόμ. 10, τχ. 109-110 (Μάρτιος-Απρίλιος 1964), σ. 135-136