Είστε εδώ

Χαρατσάρης Κυριαζής, «Το θέατρο. Θίασος Θυμέλης, Ένα καπέλο γεμάτο βροχή, Θίασος ΚΘΒΕ, Αναστασία», Νέα Πορεία, τόμ. 10, τχ. 109-110 (Μάρτιος-Απρίλιος 1964), σ. 119-120