Είστε εδώ

Παπαθανασόπουλος Θανάσης, «Νιόβη», Νέα Πορεία, τόμ. 10, τχ. 109-110 (Μάρτιος-Απρίλιος 1964), σ. 114