Είστε εδώ

Κότσιρας Γιωργής, «Προοπτική πριν από το σκοτάδι [Προοπτική της αιωνιότητας, από την Ανατομία εγκλήματος]», Νέα Πορεία, τόμ. 10, τχ. 109-110 (Μάρτιος-Απρίλιος 1964), σ. 90