Είστε εδώ

Λιγνάδης Τάσος, «Πάνου Ν. Παναγιωτούνη, Πυρηνική δοκιμασία, Άσμα σε χρώμα γαλανό», Νέα Πορεία, τόμ. 10, τχ. 107-108 (Ιανουάριος-Φεβρουάριος 1964), σ. 77