Είστε εδώ

Σπανδωνίδης Πέτρος Σ., «Χρ. Γιανναρά, Άσκηση σε δώδεκα διηγήματα», Νέα Πορεία, τόμ. 10, τχ. 107-108 (Ιανουάριος-Φεβρουάριος 1964), σ. 20