Είστε εδώ

Σπανδωνίδης Πέτρος Σ., «Γ. Σαββίδη, Κ. Π. Καβάφη, Ποιήματα Β΄, 1963», Νέα Πορεία, τόμ. 10, τχ. 107-108 (Ιανουάριος-Φεβρουάριος 1964), σ. 19