Είστε εδώ

Σπανδωνίδης Πέτρος Σ., «Τ. Μαλάνου, Δειγματολόγιο, μικρά δοκίμια και μελέτες», Νέα Πορεία, τόμ. 9, τχ. 99-100 (Μάιος-Ιούνιος 1963), σ. 173-175