Είστε εδώ

Μαυρουδής Ε., «Στέργιου Σκιαδά, Σμύρνη, ποιήματα», Νέα Πορεία, τόμ. 9, τχ. 98 (Απρίλιος 1963), σ. 142