Είστε εδώ

Μαυρουδής Ε., «Νίκου Σπάνια, Ποιήματα της τρίτης Λεωφόρου», Νέα Πορεία, τόμ. 9, τχ. 98 (Απρίλιος 1963), σ. 141-142