Είστε εδώ

Βασιλειάδης Σ.Ι., «Γιώργου Χαλατσά, Άνθρωποι χωρίς ήλιο, διηγήματα», Νέα Πορεία, τόμ. 9, τχ. 97 (Μάρτιος 1963), σ. 90