Είστε εδώ

Στεργιόπουλος Κώστας, «Αράχνιασε ο ουράνιος θόλος», Νέα Πορεία, τόμ. 9, τχ. 97 (Μάρτιος 1963), σ. 51