Είστε εδώ

Μαυρουδής Ε., «Γιάννη Δάλλα, Πόρτες εξόδου, ποιήματα», Νέα Πορεία, τόμ. 9, τχ. 95-96 (Ιανουάριος-Φεβρουάριος 1963), σ. 40