Είστε εδώ

Μαυρουδής Ε., «Στέλιου Γεράνη, Η ποίηση του Νικηφόρου Βρεττάκου, μελέτημα», Νέα Πορεία, τόμ. 9, τχ. 95-96 (Ιανουάριος-Φεβρουάριος 1963), σ. 32