Είστε εδώ

«#», Νέα Πορεία, τόμ. 9, τχ. 104-106 (Οκτώβριος-Δεκέμβριος 1963), σ. (έσω οπισθόφυλλο)