Είστε εδώ

Στεργιόπουλος Κώστας, «Δεν τελειώνει κανείς. . .», Νέα Πορεία, τόμ. 9, τχ. 104-106 (Οκτώβριος-Δεκέμβριος 1963), σ. 306